Login

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov“

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov“

(Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003856)

Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony pro MŠ a ZŠ I.“

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a spolupráce s rodiči dětí mateřské školy.

realizace projektu:  01. 01. 2017 - 31.12.2018

 Aktivity a jejich cíle:

1. Školní asistent – personální podpora MŠ

Cíl: Poskytnout dočasnou personální podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – varianty „Čtenářská pregramotnost“, „Inkluze“ „Matematická pregramotnost“

Cíl: Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání formou DVPP

3. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cíl: Podpora pedagogů mateřských škol, prostřednictvím absolvováním vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.

4. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cíl: Rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

5. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cíl: Poskytnout rodičům setkání za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

UZAVŘENÍ PROVOZU
V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN

Provoz mateřské školy je přerušen od středy 6.3.2019
do pátku 8.3.2019 z důvodu malého počtu přihlášených dětí.

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ...

Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Kovářov proběhne dne 4.5.2018 od 10:00 hodin do 16:00 hodin .....

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014-2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign