Login

Informace o GDPR

GDPR

Vážení rodiče, 25.5.2018 nabude platnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Shromažďování osobních dat v Mateřské škole Kovářov vychází jednak ze zákonných norem, jednak z vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o dítěti a o zákonném zástupci.

Mateřská škola Kovářov, okres Písek se nyní aktivně připravuje na účinnost nové legislativy.

Kdy se jedná o zákonné normy?

Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky, související s docházkou dítěte do mateřské školy /evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád/

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu?

údaje o dítěti při účasti na soutěžích
souhlas se zveřejněním výtvarných prací dítěte
souhlas se zveřejněním fotografií dětí na nástěnkách, internetu, místním zpravodaji za účelem propagace mateřské školy

 

Pověřenec na ochranu osobních údajů (DPO)

Bc. Petr Koblic

tel.: 778 514 600 | e-mail: koblic@sorp.cz
kancelář: Velké náměstí 1, 397 01 Písek 

IČO: 712 13 996

www.sorp.cz

AKTUALITY

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ...

Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Kovářov proběhne dne 4.5.2018 od 10:00 hodin do 16:00 hodin .....

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014-2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign