logotyp
Login

Přijímání dětí

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Do třídy mateřské školy se mohou přijímat také děti od dvou let věku (na základě vyjádření pediatra).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria vydaná na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání podle § 34 a v souladu s vyhláškou MŠMT č. I4/2005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka Mateřské školy Kovářov stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky.

2. Děti s nástupem od 1.září, které dovršily 4 let s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ

3. Děti s nástupem od 1.září, které dovršily 3 let s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ
                                                                                            
4. Zaměstnanost rodičů

5
. V mateřské škole se vzdělává již starší sourozenec                                                                                                                                          
6. Děti, které dovrší 3 let do konce kalendářního roku

7. Děti mladší tří let


O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola Kovářov

Kovářov 107
398 55 Kovářov

tel/fax: 382 594 186

739 456 403
737 177 986

e-mail: mskovarov@volny.cz

ID datové schránky: msqktd5
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign