logotyp
Login

Školní rok 2012/2013

Červen

Vydařilo se nám sportovní dopoledne na naší školní zahradě. Všechny děti si vyzkoušely různé sportovní disciplíny, ve kterých získaly školičkové medaile a malé dobroty. Starší děti se tak připravovaly na sportovní hry, které pravidelně pořádá Město Milevsko. Odtud si přivezly pohár za účast a mnoho věcných odměn, které udělaly všem radost.

Každoročně k nám do mateřské školy jezdí členové HZS Milevsko. I letos dětem předvedli všechno, co je třeba k hasickému zásahu. Největší zájem měly děti o prohlídku hasičského auta, při které se mohly posadit za volant.

Děti ze ZŠ Kovářov pozvaly kamarády z mateřské školy do místního kinosálu. Připravily si pro ně divadelní představení "Kytice."

U příležitosti loučení s předškoláky se v mateřské škole konala diskotéka se soutěžemi. Všichni kamarádi i zaměstnanci školy se s budoucími prvňáčky rozloučili společným přípitkem a domů si děti odnesly jako dárek na památku plyšové zvířátko. Slavnostní loučení proběhlo ještě v obřadní síni, kde děti pasoval na prvňáčky pan starosta šerpou.

Na závěr školního roku děti shlédly v kině filmovou pohádku CROODSOVI.

Květen

Do mateřské školy opět zavítalo divadlo KOLEM, tentokrát s pohádkou "O třech prasátkách." Herci sehráli pro děti veselý a poučný příběh, který děti ocenily svým potleskem.

Jedno páteční odpoledne patřilo všem maminkám. Na besídku ke Dni matek si děti připravily pásmo básniček, písniček, scének a tanečků. Maminky s dojetím sledovaly, co všechno se děti ve školce naučily a na závěr dostala každá maminka malý dáreček.

Znovu za dětmi do mateřské školy přijeli na besedu policisté z Milevska. Seznámili je se svou prací a výstrojí každého policisty. Velkou pozornost věnovali poučení dětí o bezpečném chování na veřejných komunikacích, zejména při jízdě na kole. Děti také zhlédly ukázku výcviku policejních psů. Jejich poslušnost a ukázku zásahu při dopadení zloděje děti pozorovaly s velkým zaujetím.

Každý rok se těšíme na společný výlet. Tentokrát jsme navštívili ekocentrum "ČAPÍ HNÍZDO" u Olbramovic. Prohlídku naučné stezky se zvířaty nám trochu kazilo deštivé počasí. Po dobrém obědě se déšť umoudřil a všechny děti se vrhly na provazové prolézačky a tobogán. Děti si užily spoustu zábavy a všichni jsme si přivezli plno krásných zážitků.

Děti slavily v mateřské škole svůj svátek. Paní kuchařky upekly malé dortíčky, které si děti s pomocí paní učitelek ozdobily slaďoučkým krémem a drobnými cukrovinkami. Děti si zatančily, zahrály různé hry a součástí oslavy byla i velká hostina.

Duben

V dubnu se děti ve školce fotografovaly. Fotilo se venku na zahradě a děti z I. i II. třídy si odnesly domů vydařené fotky, které jim budou připomínat všechny kamarády.

Březen

A co nás čeká na jaře?

Zima už pomalu končí a my se už těšíme na jaro a Velikonoce. Seznámíme děti s tradicemi a zvyky spojenými s těmito svátky. Budeme malovat vajíčka, učit se koledy a společně se pustíme do pečení velikonočního beránka. Opět zavítáme s dětmi do pečovatelského domu s velikonoční pomlázkou a malovanými vajíčky.
V březnu plánujeme také návštěvu místní lidové knihovny. Ve čtvrtek 21.3.2013 přijede mezi děti kouzelník se svými kouzelnickými triky Opět jsme se zapojili do několika výtvarných soutěží a zaslali jsme spoustu obrázků na různá témata.
K jaru patří svátek maminek, na který se také připravujeme. Besídku v mateřské škole plánujeme na 10.5.2013. Jste srdečně zváni.

Koncem března proběhl v mateřské škole zápis dětí na školní rok 2013/2014. Přijali jsme 16 žádostí a všem dětem bylo vydáno rozhodnutí o přijetí do MŠ.

Končí zimní radovánky

Děti si do sytosti užily sněhové nadílky na zahradě matěřské školy. Denně proháněly boby, sáňky a stavěly sněhuláky.

Únor

Karneval ve školce

A je tu masopust. Tradičně do školky zavítal průvod masek s medvědem z dětského folkorního souboru Kovářovánek. Některé děti se mědvěda bály, ale nakonec si společně zatancovaly a ti odvážní si medvěda i pohladily.
Pro děti každoročně připravujeme tak očekávaný karneval, který zpestřil svým hudebním programem a soutěžemi pan P. Toman z agentury PT STYL Vimperk. Dětem hrál na varhany známé písničky z pohádek a společně si ty nejoblíbenější s radostí zazpívaly. Během skotačení a dovádění si také zasoutěžily o cukrovinky a drobné dárečky.
Připomenout masopust chodí také děti do místního pečovatelského domu. Babičkám a dědečkům se pochlubily svými maskami a aby bylo také vidět, že je navštívili piráti, loupžníci, princezny, čarodějnice a jiné bytosti, zanechaly po sobě malinkatý nepořádek z barevných papírků a konfetů.

Výuka plavání

Od 5. února 2013 jezdíme společně s první a druhou třídu Základní školy Kovářov na předplaveckou výuku do AQUAPARKU v Příbrami. Výuky se účastní pouze starší děti. Po dobu deseti jednotlivých lekcí se děti seznamují se základy plavání hravou formou za asistence dvou učitelek plavání. Děti jezdí rády a v bazénu se jim líbí.

Prosinec

"Padá sníh, padá sníh pojedeme na saních..." s dětmi recitujeme ve školce a povídáme si o zimě.
My si ale ještě zavzpomínáme na krásné podzimní dny. Hezké počasí nám umožnilo pozorovat všechny změny přírody na vycházkách po okolí. Pozorovali jsme práce na polích a v zahradách, zbarvení listů na stromech, plody na stromech a keřích, sbírali jsme kaštany a žaludy pro lesní zvěř, které jsme předali MS Háje.

Setkání s členy Mysliveckého sdružení Háje Kovářov

Hezké podzimní dopoledne zpestřili svým programem členové Mysliveckého sdružení Háje Kovářov.
Již druhým rokem připravili pro děti z naší školky program, který navazoval na loňský projekt pod názvem "Po stopách lišáka Vuka". Seznamovali je se životem lesních zvířátek, s přírodou a poučili děti, jak přirodu chránit. Děti plnily různé úkoly, ale i soutěžily v různých disciplínách. Za splněný úkol byl každý odměněn dárkem. Děti si mohly opět prohlédnout a pohladit živá zvířátka. Za příjemně strávené odpoledne všem zúčastněným členům MS velice děkujeme a těšíme se na další setkání,

Vystoupení dětí v Zahořanech

Děti z naší školky opět vystoupily pod vedením našich učitelek se zábavným programem, plným krásných písniček, básniček a tanečků. Děti se pilně připravovaly a moc se těšily, aby mohly předvést své snažení všem divákům.

Z pohádky do pohádky

V měsíci září a řínu jsme také shlédli pohádky tří divadelních společností. Nejprve jsme vyjeli za pohádkou o včelích medvídcích s názvem "Od jara do zimy" do kulturního domu v Milevsku. Některé děti jely poprvé autobusem a i to byl pro ně velký zážitek. Do školky za dětmi přijelo divadélko TÁTA A MÁMA s pohádkou "O drakovi" a divadélko KOLEM s pohádkou "Koblížku, já tě sním". Dětem se hrané pohádky moc líbí.

Mikulášská nadílka v mateřské škole

Na příchod Mikuláše jsme se s dětmi také připravovali. Společně jsme vyráběli papírové Mikuláše a čertíky a učili se o nich básničky a říkanky.
Každoročně k nám přichází Mikuláš s andělem a čertem. I letos se přišel Mikuláš zeptat, zdalipak byly všechny děti hodné. A víte, jak to dopadlo? V naší školce máme samé hodné a šikovné děti, a proto byly všechny obdarovány dárečkoem plným sladkostí. Děti zarecitovaly a zazpívaly hezké písničky a básničky a poděkovaly za dárky.
Nyní už se těšíme na Vánoce, vánoční stromeček a dárky, pečení cukroví a vánoční tvoření. S dětmi zpíváme koledy, učíme se vánoční básničky. Připravili jsme si také vystoupení na vánoční besídku, která se konala 18.12.2012 v mateřské škole.

Září

Zčíná nový školní rok a s ním k nám přichází i nové děti. V letošním roce je mateřská škola opět plně obsazena. Je zapsáno 56 dětí. Pro některé děti je odloučení od maminek velmi obtížné, ale všechny učitelky se snaží pobyt dětem zpříjemnit a zvykání si na nové prostředí a kamarády všem ulehčit. Všichni si přejeme, aby se dětem u nás líbilo a ve školce byly spokojené.
Aktivity naší skoly
Koncem září proběhne informativní schůzka s rodiči, kde budou seznámeni s programem plánovaných akcí ve školním roce (divadelní představení, fotografování, zábavné akce, účast ve výtvarných soutěžích, sportovních hrách), s poplatky, s organizací ve stravování, se školním řádem a jinými dalšími informacemi.
Nadále budeme dětem nabízet různé aktivity v rámci doplňkových činností. Děti mají možnost se seznamovat s anglickými slovíčky, s hrou na flétničky, zahrát si pohádkové postavičky z různých pohádek, ale i procvičovat správnou výslovnost, a to za spolupráce s logopedickou poradnou v Milevsku.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola Kovářov

Kovářov 107
398 55 Kovářov

tel/fax: 382 594 186

739 456 403
737 177 986

e-mail: mskovarov@volny.cz

ID datové schránky: msqktd5
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign