logotyp
Login

Školní rok 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 je do mateřské školy zapsáno 48 dětí. Jsou rozděleny podle věku a schopností do dvou tříd. Nové děti poznávají prostředí, seznamují se s novými kamarády a všemi zaměstnanci mateřské školy. Snažíme se, aby se ve školce všem líbilo a brzy se začlenily do kolektivu.

Plánujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z kterého vycházíme při zpracování Školního vzdělávacího programu a tvorbě třídních programů pro dané věkové skupiny dětí. Dílčí vzdělávací cíle plánujeme do pěti integrovaných bloků, které směřují ke zvládnutí  klíčových kompetencí. Námětem je poznávání charakteristických znaků ročních dob, zpracovaných do jednotlivých podtémat. Děti se učí plno básniček a písniček k daným tématům.

Vzájemně prolínají pohybové činnosti s praktickými, výtvarnými, předmatematickými a jazykovými činnostmi.

Zpestřením výchovného působení jsou divadélka v mateřské škole.

V měsíci září zahrálo dětem divadélko Sedmihlásek pohádku „Kačátko a beruška budou stavět lodičku“.

Sférické kino v mateřské škole

23. 9.2016 okouzlilo opět děti sférické kino. Promítání pohádkového děje o vesmírném dobrodružství zvídavého opičáka, který rád pozoruje oblohu, děti velice zaujalo. Společně s hlavní postavou opičky se ocitly ve vesmíru. Poznaly hvězdy a planety sluneční soustavy.

Informativní schůzka s rodiči

15.9. 2016 jsme uspořádali schůzku s rodiči, na které jsme rodiče seznámili s vnitřními předpisy a plánovanými aktivitami na nový školní rok.

V tomto roce došlo k několika změnám v legislativě. Do mateřské školy lze přijímat děti od dvou let a od 1.9.2017 se stane pro pětileté děti docházka do mateřské školy povinná.

Hasiči čtou dětem „ Hasičské pohádky

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se při příležitosti Mezinárodního dne omezení přírodních katastrofuskutečnila celorepubliková akce - Hasiči čtou dětem „ Hasičské pohádky“. Akce byla určena pro děti z mateřských škol a pro žáky 1. a 2. tříd základních škol. I k nám do Mateřské školy v Kovářově zavítal velitel Hasičského záchranného sboru Milevsko pan L. Kamenský. Předčítal dětem pohádky s hasičskou tématikou, které napsali sami profesionální hasiči. Na závěr je seznámil s prací členů hasičského sboru a poučil děti, jak se mají správně chovat v nebezpečných situacích.

Vystoupení dětí na kulturní akci „Setkání s dechovkou“ v Zahořanech

Děti z naší školky opět vystoupily se zábavným programem. Zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a sehrály pohádku o zvířátkách. Za své snažení byly pochváleny panem starostou a každý dostal balíček sladkostí, na který se velice těšily.

Projekt „Zdraví dětem“

V rámci projektu „Zdraví dětem“ navštívily dne 10. listopadu 2016 naši školku lektorky z neziskové společnosti „Zkus to zdravě“ z Českých Budějovic. Děti seznámily s příběhem dvou hlavních postav – Jedlíka, Zdravíka a jeho psího kamaráda, kteří dětem přiblížili pohled na zdravý životní styl. Byly zábavnou formou seznámeny, které potraviny patří mezi ty zdravé a kterým by se měly naopak vyhýbat. Poučily děti, že k dobré životosprávě patří nejen zdravé potraviny v podobě zeleniny, ovoce, mléka, vody a masa, ale že velmi zdravý je také pohyb a sportování. Celé vyprávění bylo oživeno promítáním obrázků a pohybovými hrami, do kterých se všechny děti s radostí zapojovaly. Za odměnu dětem lektorky udělily diplomy a omalovánky za získané vědomosti.

Mikulášská nadílka

V pondělí 5.prosince se naše školka proměnila v čertí školičku. Jeden hezčí čertík, než druhý. Některé maminky si nechaly záležet a do školky přivedly roztomilé čertíky. I Mikuláš byl celý popletený, jestli je ve školce nebo v nějakém peklíčku.

A když se však objevil ve dveřích velký čert, některým dětem bylo trochu do pláče. Jen co se trochu okoukaly, všichni se brzy skamarádili, zejména, když jim předali malý dáreček plný sladkostí. Na závěr se všichni společně vyfotografovali.

Kuchařky upekly dětem naší a kostelecké školky malý dáreček v podobě perníkového čertíka, na kterém si moc pochutnaly.

Těšíme se naVánoce

Období Vánoc je pro děti plné očekávání a těšení se na vánoční stromeček a dárečky. Povídáme si s dětmi o adventu a tradicích Vánoc. Upekli jsme s dětmi voňavé perníčky a cukroví. Společně jsme vyzdobili třídy vánočními dekoracemi a obrázky a navodili tak překrásnou atmosféru Vánoc.

Brzy budou Vánoce …“, se děti učí v básničce, kterou přednesly na vánoční besídce 16.12.2016 v mateřské škole. Připravili jsme pásmo básniček, písniček, koled a tanečků. Z dárků, které děti našly pod stromečkem, měly velikou radost.

Všem přejeme krásné Vánoce, plné pohody a porozumění, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2017.

Karneval v mateřské škole

K období před masopustem patří již tradičně v naší školce karneval. Děti se převlékly do karnevalových kostýmů, vesele si pomalovaly obličeje a vyzdobená školka se záhy proměnila v rej plný masek. Pobíhali tu indiáni, poskakovali šaškové, svá umění předváděli mušketýři a supermani, dováděla tady různá zvířátka, tančily překrásné princezny, byli tu i vodníci a další nádherné masky. K tomu všemu doprovázel na varhany pan P. Toman, který do naší školky přijel již poněkolikáté. Svými písničkami a barevnou hudbou i tentokrát přispěl ke skvělé atmosféře. Mezi tancování zařadil i zajímavé soutěže. Všechny děti byly šikovné, a tak za odměnu získaly i různé ceny a sladkosti. Nejsladší a nejhezčí však byli muffinoví klauni, které pro děti napekla a nazdobila paní kuchařka.

Masopustní obchůzka s medvědem

V době masopustního veselí jsme si vyprávěli o tradicích a zvycích tohoto období. Děti vyráběly karnevalové masky, vyprávěly si o průvodu maškar v Kovářově i v Milevsku, kterého se některé také zúčastnily. Ve školce jsme přivítali medvěda s maškarním průvodem pod vedením paní učitelky P. Škochové. Děti zazpívaly veselou písničku a paní učitelka je doprovodila hrou na dudy. Všechny masky se nám moc líbily. Pod některými se skrývaly i kamarádi ze školky.

O masopustu nám také vyprávěla knihovnice Š. Rybníčková, kterou jsme navštívili v místní knihovně. Své vyprávění zpestřila hezkými obrázky masopustních maškar z různých krajů. Už se opět těšíme na další setkání knihovně v období Velikonoc.

Hravé lyžování

I v letošním roce jsme vyrazili za lyžováním na Monínec, kde opět školička „Hravého lyžování“ uspořádala již čtvrtým rokem týdenní kurz pro děti předškolního věku. Pod vedením proškolených instruktorů a instruktorek byly děti seznámeny se základy lyžování. Svým vystupováním a pečlivým vedením výcviku si všechny děti hned získali. Pro poruchu na lyžařském pásu byla výuka převedena na sjezdovku do Kvasejovic. I tam se dětem velice líbilo. Bravurně zvládly i jízdu na pomě. Všechny děti v poslední den výcviku sjížděly závody v slalomu na velké sjezdovce. Nejmladší lyžařkou kurzu byla Johanka Machalová, která vše zvládla také na jedničku. Opět medaile rozdával méďa Pusík, s kterým se naši lyžaři také vyfotografovali. Děti také poznaly nové kamarády z Mateřské školy Jesenice a Sedlce. Získaly plno nových zkušeností a ze sportování měly velikou radost.

Projekt „Zdravé zoubky“

I nadále pokračujeme v projektu „Zdravé zoubky“, který vede zubní hygienistka paní Mužíková z Milevska. Nejprve navodila atmosféru obrázky a poutavou pohádkou

O neposlušných kůzlátkách“ a připomněla všem správné hygienické návyky a zdravé stravování. Na závěr se děti radovaly z malého dárečku.

Divadélko Řimbaba

V únoru děti pobavilo divadélko Řimbaba z Plzně. Sehráli moc hezkou „Vodnickou pohádku“. Děti velice zaujal nejen děj pohádky, ale i zpěv písniček veselého vodníka.

Výuka plavání

Dětem se daří i při výuce plavání. Společně se základní školou opět dojíždíme na předplaveckou výuku do bazénu v Písku. Výuku vedou milé plavčice, které mají připraveno spoustu her a učí tak děti překonat strach z vody. Naši plavčíci se nezalekli ani plavání ve velkém bazénu. Pro starší děti jsou velice oblíbené skoky do vody z bloků. Moc šikovné jsou i malé děti – Zuzanka Čiháková, Filípek Janda, Nelinka Marvanová a Anežka Bursíková. Plavčice všechny velice chválí.

Návštěva Sladovny v Písku

Ve středu 15. 3. 2017 jsme se vydali s dětmi z mateřské školky na výlet do Písku navštívit Sladovnu. Tato galerie hrou skýtá pro děti bohaté vyžití. Děti navštívily barevnou laboratoř, kde si mohly vyzkoušet několik uměleckých technik jako například malování chodidly, foukání do barev pomocí brček, či byly zavěšeny v houpačce a pomocí voskovek malovaly na velkou plochu papíru. Dále mohly prozkoumat, jak se barvy mění díky světla a vžít se do role opravdových malířů díky malířských stojanů a štětců.

Poté se děti s průvodkyní přesunuly na Pilařiště, které je pojmenované po známém ilustrátorovi Radkovi Pilařovi, kde si vyslechly pohádku o Rumcajsovi, který dostal rýmu a děti ho měly vyléčit sbíráním léčivých rostlin, rybího tuku, sluníček a srdíček v podobě plyšových předmětů. Děti po naplnění košíku léčivem měly volný prostor si hřiště plně užít a pořádně se vyřádit.

A co nás čeká na jaře?

Sluníčko už hezky hřeje a my se těšíme na jaro a velikonoční svátky. V dubnu se budeme těšit na vystoupení kouzelníka a bublinková show, výukový program o dopravní tématice. Malujeme obrázky do různých výtvarných soutěží „Příroda kolem nás“.

Připravujeme s dětmi besídku ke Dni matek, která se bude konat 12.5.2017 v mateřské škole od 15.30 hod., na kterou jste srdečně zváni.

Zápis do mateřské školy

Dne 4.5.2017 se v Mateřské škole v Kovářově bude konat zápis dětí pro školní rok 2017/2018. Do mateřské školy se mohou přihlásit děti od 2 let. Pro děti, které dosáhnou pátého roku do 31.8.2017 je předškolní vzdělávání od 1.9.2017 povinné (novela Školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34 odst. 1).

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola Kovářov

Kovářov 107
398 55 Kovářov

tel/fax: 382 594 186

739 456 403
737 177 986

e-mail: mskovarov@volny.cz

ID datové schránky: msqktd5
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign