logotyp
Login

S rodiči

Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Rodiče chápeme jako své nejdůležitěší partnery a na vztazích mezi nimi nám velmi záleží. Základem pro vytváření takovýchto vztahů se snažíme vzájemně se respektovat, jednat otevřeně, vstřícně a ochotně spolupracovat. Rodiče jsou již při přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání seznamováni s prostředím školy.

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči v době adaptačního procesu. Na začátku školního roku pořádáme informativní schůzku pro rodiče, kde se seznamují se ŠVP a akcemi školy. Mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů či podmínek.

Učitelky informují rodiče o individuálním pokroku v rozvoji učení, domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělání. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li rodiče zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola Kovářov

Kovářov 107
398 55 Kovářov

tel/fax: 382 594 186

739 456 403
737 177 986

e-mail: mskovarov@volny.cz

ID datové schránky: msqktd5
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign