logotyp

Spolupráce

S rodiči

Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Rodiče chápeme jako své nejdůležitěší partnery a na vztazích mezi nimi nám velmi záleží. Základem pro vytváření takovýchto vztahů se snažíme vzájemně se respektovat, jednat otevřeně, vstřícně a ochotně spolupracovat. Rodiče jsou již při přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání seznamováni s ...

Se základní školou

Jak základní škola, tak naše mateřská škola dává možnosti vzájemného poznání. Předškoláci s učitelkami mohou nahlédnout do prostor základní školy.V měsíci lednu, vždy před zápisem do 1. třídy, paní učitelka budoucích prvňáčků navštíví třídu předškolních dětí, kde sleduje průběh dopoledních činností a formy práce u nás v mateřské škole. Tak dokáže ...

S veřejností

S Domem s pečovatelskou službou v KovářověÚzce spolupracujeme s Domem s pečovatelskou službou v Kovářově, který sídlí vedle mateřské školy. Záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě ke stáří a porozumění. Senioři jsou zváni na naše veřejná vystoupení, ale i na besídky v mateřské škole. Děti vyrábí dárečky k významným ...

Se zřizovatelem

ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit pro jejich dobrý budoucí život v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, proto i naše spolupráce se zřizovatelem je nutná při zkvalitňování a modernizaci mateřské školy.Pro děti předškolního ...
Mateřská škola Kovářov

Kovářov 107
398 55 Kovářov

tel/fax: 382 594 186

739 456 403
737 177 986

e-mail: mskovarov@volny.cz

ID datové schránky: msqktd5
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign