logotyp
Login

S veřejností

  • S Domem s pečovatelskou službou v Kovářově

Úzce spolupracujeme s Domem s pečovatelskou službou v Kovářově, který sídlí vedle mateřské školy. Záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě ke stáří a porozumění. Senioři jsou zváni na naše veřejná vystoupení, ale i na besídky v mateřské škole. Děti vyrábí dárečky k významným výročím, o Vánocích, Velikonocích, ke Dni matek atd.

  • S Obecní knihovnou v Kovářově

Dále spolupracujeme s obecní knihovnou. V březnu je pro děti uspořádaná beseda s paní knihovnicí na téma "Já a kniha". V průběhu roku jsme zváni na různé výstavy, které jsou v knihovně pořádány. Děti se svými obrázky podílí na výzdobě knihovny, které v průběhu roku obměňují.

  • S folklorním souborem KOVÁŘOVÁNEK

Úzce spolupracujeme i s dětským folklorním souborem KOVÁŘOVÁNEK. Jsme zváni na jejich vystoupení v průběhu roku. Účastníme se folklorního festivalu, kde strávíme dopoledne s ostatními folklorními soubory a shlédneme jejich vystoupení. Jsou zde k vidění i různá řemesla jako je výroba nádob na hrnčířském kruhu, pletení košíků atd.

V době Masopustu navštěvuje školku průvod masek se svou koledou. Děti z mateřské školy kreslí obrázky, které jsou vystaveny ve vestibulu základní školy.

  • S Policií ČR

Každoročně je pořádána beseda s členy Policie ČR Písek, kde se děti seznamují s bezpečností na silnicích, s prevencí návykových látek ve styku s dospělými, čeho se vyvarovat, jaká nebezpečí by jim hrozila atd. Připravují pro ně i různé soutěže s odměnami.

Dále jsou seznámeni s prací psovoda a ukázkou výcviku služebního psa.

  • S Hasičským záchranným sborem Milevsko

Na konci školního roku pořádáme besedu s HZS Milevsko. Předvádí svou výzbroj při zásazích, ať už při záchraně života lidí, při dopravních nehodách nebo odstraňování stromů při živelných pohormách či likvidování požáru. Hovoří s dětmi o nebezpečí požáru, o nebezpečí v neznámém prostředí, kde hrozí nebezpečí úrazu atd.

Zpět na hlavní výpis

Mateřská škola Kovářov

Kovářov 107
398 55 Kovářov

tel/fax: 382 594 186

739 456 403
737 177 986

e-mail: mskovarov@volny.cz

ID datové schránky: msqktd5
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign