logotyp
Login
Exteriér školy
2 - (7)
Exteriér školy

O nás - MŠ Kovářov

  • image 36
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40

Prostředí a zahrada MŠ

Prostředí a zahrada MŠ 
Mateřská škola Kovářov
nabízí kapacitu pro 56 dětí. Přijímáme děti zpravidla ve věku od 2,5 do 6,5 let.Ve výjimečných případech jsou přijaty i děti mladší tří let, pokud rodiče požádají o umístění dítěte z opodstatněných důvodů (nástup do zaměstnání). Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd. V první třídě jsou umístněny děti od 2,5 do 4,5 let a druhou třídu navštěvují děti od 4,5 do 6 let a děti s odkladem školní docházky.

Mateřská škola je obklopena rozlehlou zahradou s dostatečným množstvím vzrostlých stromků, které vytvářejí stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoli ročním období.
MŠ Kovářov - prolézačky Mateřská škola Kovářov - pohled na budovu z východu MŠ Kovářov pohled na zahradu Mateřská škola Kovářov - pohled na budovu od pískoviště Mateřská škola Kovářov - jídelna Mateřská škola Kovářov - lůžka k odpolednímu odpočinku Mateřská škola Kovářov - umývárna MŠ Kovářova - koutek s hračkami

Historie školy

Počátky existence Mateřské školy v Kovářově jsou zaznamenány již v roce 1947. Zařízení bylo zřízeno výnosem zemské školní rady 16. 12. 1946 v Praze. Postupem času však prostory nevyhovovaly podmínkám a provozu zařízení. Původní budova byla zbouraná a činnost školy přemístěna do budovy obecního úřadu.

V roce 1964 byla slavnostně otevřena zcela nová zcela nová stávající přízemní budova mateřské školy, nacházející se v okrajové části vesnice, obklopena prostornou zahradou. Vzhledem k nízké kapacitě bylo nutno přistoupit k jejímu rozšíření. V roce 1977 byla otevřena přístavba dvou nových tříd. V provozu byla dvě předškolní oddělení a jedno oddělení jeslí s celkovou kapacitou 90 dětí.

Na jaře roku 1993 došlo ke zrušení jeslové třídy. Obecní úřad v Kovářově rozhodl využít prostory staré budovy, kde se nacházely jesle ke zřízení domu s pečovatelskou službou.

Od 1. 1. 2003 byla škola ustanovena samostatným právním subjektem - příspěvkovou organizací. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Kovářov.

Exteriér školy

Obrázků: 1-4 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Exteriér školy Exteriér školy Exteriér školy Exteriér školy

Interiér školy

Interiér školy Interiér školy Interiér školy Interiér školy

AKTUALITY

PROJEKT - „Šablony pro MŠ Kovářov III“

obrázek
Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ...


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Místo, termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu do MŠ na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

NÁSTĚNKA

Provoz mateřské školy

obrázek
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Podrobně rozepsáno ve školním řádu. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Kovářov

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign